13.1.07

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ


(απόσπασμα από την ομιλία στην Πνύκα μπροστά σε πλήθος μαθητών
γυμνασίων αλλά και πολιτών)

Παιδιά μου! Εις τον τόπο τούτο, όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημιουργούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ παιδιά μου εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας και έρχομαι να σας ειπώ όσα εις τον καιρό του αγώνος μας, και προ αυτού και ύστερον από αυτον, ο ίδιος επαρατήρησα και από αυτά να κάνουμε συμπερασμούς και δια την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνον ηξεύρει τα μέλλοντα.... Σας λέγω μόνον, πως (οι προπατορές μας) ήταν σοφοί και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφία των...
Οι παλαιοί Ελληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ των, και έτσι έλαβον καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Υστερα ήλθαν και οι μουσουλμάνοι και έκανα ότι μπορούσαν για να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Εκοψαν γλώσσες σε πολλούς ανθρώπους αλλά εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν ο άλλος τον σταυρό του έκανε....
Οταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση δεν εσυλλογηστήκαμε, ούτε πόσοι είμεθα, πως δεν έχουμε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις....
Εις τον πρώτο χρόνο της επανάστασης είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι... και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δυο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία και ίσως φθάναμεν και εως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους όπου άκουγαν Ελληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακριά....
Αλλά δεν εβάσταξεν...Αλλ' επειδή είμεθα εις τέτοια κατάσταση εξαιτίας της ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ μας έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε και εις τους στερινούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα...
Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος...
Εμας μη μας τηράτε πλέον, το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε...Εις εσάς μένει να ιάσετε και να στολίσετε τον τόπο, όπου ημεις ελευθερώσαμε και ,δια να γίνει τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας, την ΟΜΟΝΟΙΑ, την ΘΡΗΣΚΕΙΑ, την ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ και την ΦΡΟΝΙΜΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.may the force be with you

buzz it!

Δεν υπάρχουν σχόλια: